zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05 zdjecie_06 zdjecie_07

Karta dużej rodziny

 

Od 16 czerwca 2014r. obowiązuje „Rządowy Program Dla Rodzin Wielodzietnych”, na podstawie którego rodziny te mogą ubiegać się o wydanie „Karty Dużej Rodziny”.

Karta przysługuje rodzinom, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia- w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta będzie wydawana:

 • rodzicom oraz małżonkowi rodzica na czas nieokreślony,
 • w przypadku dziecka
  1. małoletniego – do ukończenia 18 roku życia,
  2. pełnoletniego – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego,w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodniez terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej   o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż  do ukończenia 25 roku życia;
  3. legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;
  4. umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Granowie, ul. Sportowa 2, pok. nr 3, tel. (061) 44 72 001 wew. 30

Osoba odpowiedzialna: Anna Rosół


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie karty dużej rodziny.
Oświadczenia rodziców (oddzielnie dla ojca i matki)
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki (w przypadku osób pełnoletnich)
Oświadczenie osoby sprawującej pieczę zastępczą
Z
goda na wykorzystanie numeru telefonu komórkowego w komunikacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny


Do wniosku należy przedłożyć oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Opłata:
Nie podlega opłacie.

Wydanie duplikatu - 9,21 zł.

Patrycja Czaja
Wyszukiwarka ofert pracy     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
 • Biblioteka Gminy Granowo
 • GAZ - SYSTEM S.A.
 • Klub Radości
 • OSP Granowo
 • SWIG
 • SZG Leader
 • ZGWRP
 • ZSP Granowo
Urząd Gminy w Granowie,
Sportowa 2, 62-066 Granowo, pow. grodziski, woj. wielkopolskie
tel.: 61 44 72 001, fax: 61 44 72 046, email: granowo@granowo.pl, http://www.granowo.pl

POCZTA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x