zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05 zdjecie_06 zdjecie_07

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

 

       Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dotyczy:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym;
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione wyżej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Granowie, ul. Sportowa 2,pok. nr 5, tel. (61) 44 72 001 wew. 32
Osoba odpowiedzialna: Jerzy Tomczak

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczania reklam - z podaniem jej wymiarów;
 1. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określić sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie wymaganiami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

     W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć:

 1. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1: 25000 z zaznaczeniem pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
 2. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów a w szczególności: - projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym, - harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
Opłata:
 • Opłatę za zajęcie pasa  drogowego w celu o którym mowa w pkt.1 i 4 ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres  krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
 • Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w pkt. 2  ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczanie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w  pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
 • Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w pkt. 3 ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2  lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Opłatę ustala się, w drodze decyzji administracyjnej,  przy udzieleniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.


Termin załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Druki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym tablicy reklamowej
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

 


Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

Patrycja Czaja
Wyszukiwarka ofert pracy     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
 • Biblioteka Gminy Granowo
 • GAZ - SYSTEM S.A.
 • Klub Radości
 • OSP Granowo
 • SWIG
 • SZG Leader
 • ZGWRP
 • ZSP Granowo
Urząd Gminy w Granowie,
Sportowa 2, 62-066 Granowo, pow. grodziski, woj. wielkopolskie
tel.: 61 44 72 001, fax: 61 44 72 046, email: granowo@granowo.pl, http://www.granowo.pl

POCZTA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x