zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05 zdjecie_06 zdjecie_07

Zakład Gospodarki Komunalnej

 

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Poznańska 44  
62-066 Granowo
tel. 61 44 72 001 wew. 28

Godziny otwarcia:
od poniedziałku - do piątku - 07:00 - 15:00
        
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej:
inż. Grzegorz Hamrol

 

        ZGK w Granowie jest jednostką organizacyjną Gminy Granowo odpowiedzialną za czynności związane z obsługą mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę, utylizacji ścieków oraz utrzymania czystości. ponadto ZGK wykonuje na zlecenie Urzędu Gminy prace związane z modernizacją ciągów komunikacyjnych.

WODA

Obecnie w naszej gminie mamy trzy czynne hydrofornie. Największa znajduje się w Kubaczynie. Z tej hydroforni zasilane jest 7 wioskek: Granowo, Kubaczyn, Drużyń, Kotowo, Niemierzyce, Strzępiń i Separowo. Druga hydrofornia znajduje się w Kąkolewie i obsługuje dwie największe po Granowie wioski czyli Kąkolewo i Granówko. Trzecia hydrofornia znajduje sie w Januszewicach. Z niej woda dociera do trzech wsi: Januszewic, Bielaw i Zemska. Ceną wody zatwierdza się raz w roku na podstawie szczegółowych wyliczeń kalkulacyjnych. Od 01.04.2017r. 1 m3 wody wynosi 3,35 zł. brutto.

Zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2017r.

Taryfa na wodę

Taryfa na ścieki

Za 1 m3 pobranej wody w wysokości   3,10 zł. + 8% VAT = 3,35 zł.

Opłatę stałą miesięczną w wysokości  1,85 zł. + 8% VAT = 2,00

Za 1 m3 ścieków zrzuconych do kanalizacji sanitarnej w wysokości 6,02 zł. + 8% VAT = 6,50

Opłatę miesięczną w wysokości     1,85 zł. + 8% VAT = 2,00 zł, obejmującą uchwaloną opłatę utylizacyjną

Opłatę w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń w ściekach przemysłowych - za każde rozpoczęte 10% najwyższego przekroczenia jakiegokolwiek czynnika w wysokości 20% stawki obejmującej ścieki komunalne


ŚCIEKI
 

Od kilku lat w Granowie działa duża oczyszczalnia ścieków. Była ona budowana dwuetapowo w miarę pozyskiwania środków na ten cel. W pierwszym etapie postawiono blok o wydajności 300 m3 na dobę i zaczęto kanalizować wieś Granowo. Po ukończeniu tego etapu dostawiono blok 600 m3 i rozpoczęto kanalizowanie pozostałych wsi. Na dzień dzisiejszy podłączone są Granowo, Granówko, Kubaczyn i Niemierzyce. Pozostałe wioski będą podłączone sukcesywnie w miarę pozyskiwania przez Urząd Gminy Granowo środków, głównie liczymy na środki unijne. We wsi Bielawy znajduje się również mała oczyszczalnia ścieków, obsługująca szkołę podstawową i cztery sąsiadujące z nią nieruchomości. Cenę za odbiór i utylizację ścieków zatwierdza się wraz z ceną wody. Od 01.04.2015r. 1 m3 ścieków kosztuje 6,30 zł. brutto czyli znacznie mniej niż w innych gminach. W miejscowościach, gdzie nie ma jeszcze czynnej kanalizacji sanitarnej obowiązuje ryczałtowa opłata wynosząca niezmiennie od kilku lat 2 zł. od osoby na miesiąc, pozwalająca na bezpłatne zutylizowanie ścieków na oczyszczalni w Granowie. Mieszkańcy ponoszą jedynie koszty transportu ścieków przez firmy zajmującą się wywozem nieczystości ciekłych czyli w naszej gminie: "KOM-ROL" Leon Gawron tel. 600 749 430 oraz Usługi Transportowe Henryk Janicki tel. 609 725 018.

ODPADY

Zgodnie z obowiązującym prawem od 1 lipca 2013r. gminy muszą zapewnić odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Z tego właśnie powodu 17 gmin, w tym Granowo, powołało Związek Międzygminny SELEKT z siedzibą w Czempiniu, który przejął wszelkie prawa i obowiązki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w tych gminach. Właściciele nieruchomości zobowiązani są tylko do złożenia deklaracji o ilości mieszkańców w danej nieruchomości u pana Bernarda Sucharskiego z Zakładu Gospodarki Komunalnej Granowo, co jest podstawą do rozpoczęcia odbioru odpadów z posesji. Koszt opłaty za w/w usługi naliczany jest od ilości zamieszkałych pod danym adresem osób. Opłata jest stała, niezależnie od ilości wytworzonych odpadów. Wysokość opłat uzależniona jest od tego czy segreguje się surowce wtórne, czy nie. W przypadku segregowanych odpadów cena wynosi 10 zł/osobę, natomiast w przypadku nie segregowania odpadów cena wynosi 14 zł/osobę. W momencie zmiany ilości zamieszkałych osób, należy w terminie 14 dni złożyć korektę deklaracji. Związek Międzygminny SELEKT w drodze przetargu wyłania najkorzystniejszą firmę wywozową. Do końca 2015r. gminę Granowo ma obsługiwać firma LS - PLUS, TEL. 61 447 84 59, 517 243 239. Firma REMONDIS pobiera jedynie opłaty za dzierżawę koszy na śmieci, od osób, które podpisały z nią umowy dzierżawy tych koszy. Osoby, które posdiadają kosze zakupione we własnym zakresie, opłat tych nie ponoszą.
Poniżej przypominamy co wolno wrzucać do worków, a czego nie:

Tworzywa sztuczne

Szkło kolorowe i białe

Papier, makulatura

Wrzucamy:

Zgniecione puste butelki plastikowe po napojach typu PET,

Puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości

Czyste kanistry plastikowe

Torebki foliowe

Butelki ze szkła białego i barwionego

Słoiki po dżemach i przetworach pozbawione metalowych nakrętek, zacisków i uszczelek

Opakowania szklane po pokarmach dla dzieci

Kartony, tekturę falistą

Gazety, magazyny, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi

Zeszyty i stare książki

Czyste torebki papierowe, papier pakunkowy

Nie wrzucamy:

Tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii

Opakowań i butelek po olejach i smarach

Puszek i pojemników po farbach i lakierach

Opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych

Naczyń żaroodpornych (luminarz, arcoroc, itp.), kryształów

Porcelany, fajansu, ceramiki, płytek ceramicznych, doniczek

Luster, kineskopów, świetlówek, żarówek, szyb okiennych zbrojonych i samochodowych

Szkła laboratoryjnego oraz ampułek po lekach

Zabrudzonego lub zatłuszczonego papieru, resztek żywności

Ubrań i pieluch, pampersów, kartonów po sokach, napojach i mleku

Papieru termicznego do faksu i drukarki, kalek, pergaminu

Tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianu

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych przez LS PLUS z terenu gminy Granowo na 2017 r.

- 2017-01-16_harmonogram_odbioru_odpadow.jpgHarmonogram odbióru leków przeterminowanych znajdziesz klikając tutaj

Zawiązane worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy wystawić przed posesję o godz. 7:30. Przed włożeniem do worka butelki plastikowe należy odkręcić i zgnieść.

Uchwała Nr XXIII/157/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) - więcej informacji znajdziesz tutaj

 

 

Patrycja Czaja
Wyszukiwarka ofert pracy     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
  • Biblioteka Gminy Granowo
  • GAZ - SYSTEM S.A.
  • Klub Radości
  • OSP Granowo
  • SWIG
  • SZG Leader
  • ZGWRP
  • ZSP Granowo
Urząd Gminy w Granowie,
Sportowa 2, 62-066 Granowo, pow. grodziski, woj. wielkopolskie
tel.: 61 44 72 001, fax: 61 44 72 046, email: granowo@granowo.pl, http://www.granowo.pl

POCZTA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x