zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05 zdjecie_06 zdjecie_07

Historia

 

                                                          Historia Granowa

 

W pierwszej wzmiance o Granowie, datowanej z 1298r. w źródłach historycznych wymieniany jest tutejszy kościół parafialny. Ówczesny biskup poznański Andrzej Zaremba wydał dokument pisany po łacinie określający nowe granice archidiakonu poznańskiego. Dokument ten do dziś przechowywany jest w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Z nieudokumentowanej historii Granowa wiadomo, że w okolicy Granowa odkopano skarb brązowy z okresu 1700-1500r. p.n.e., należący do kultury unietyckiej najbogatszy spośród przeszło 20 skarbów z wczesnej epoki brązu w Wielkopolsce.

     Nazwa wsi wywodzi się od nazwiska GRAN. Było to gniazdo rodowe Granowskich herbu Leliwa, z których najsłynniejszym był zmarły w roku 1411 Wincenty Granowski, który miał w swoim czasie wielką władzę i majątek. Był kasztelanem nakielskim i starostą generalnym Wielkopolski, dyplomatą, dowódcą chorągwi w bitwie pod Grunwaldem. Brał udział w wielu poselstwach przez jakiś czas był właścicielem miasta Śrem z okolicami i wielu innych posiadłości. Swoje sukcesy Wincenty zawdzięczał nie tylko wrodzonym zdolnościom, ale jego pozycję na dworze królewskim umocniło małżeństwo z Elżbietą, córką Ottona z Pilczy. Wincenty z poprzedniego małżeństwa miał 3 synów: Mikołaja, Andrzeja i Blizbora, a z Elżbietą synów: Ottona i Jana oraz córki Jadwigę i Elżbietę. Dzieci te przez małżeństwa weszły w koligacje z najpotężniejszymi rodami Rzeczypospolitej. Największą sławę osiągnęła sama Elżbieta z Pilczy - wdowa po Wincentym Granowskim -  wychodząc za mąż za króla Polski Władysława Jagiełłę. Małżeństwo to wywołało wiele kontrowersji w społeczeństwie. Twierdzono, że przynosi ono nie tylko hańbę samemu królowi, ale również całemu księstwu, ze względu na to, że Elżbieta uznawana była za kobietę osłabioną, schorowaną, wyczerpaną wielką liczbą dzieci, które miała z poprzedniego małżeństwa, kobietę w podeszłym wieku (45 lat), nierówną mu pochodzeniem. Władysław Jagiełło pomimo sprzeciwów najbliższego otoczenia postanowił ożenić się z Elżbietą i w 1417r. w katedrze krakowskiej koronował ja na królową Polski.

      Rodzina Granowskich mieszkała w Granowie aż do końca XV w. W roku 1507 Granowo przeszło na własność Ujejskich z Ujazdu, a w drugiej połowie XVI w. po ślubie Zofii Ujejskiej z wojewodą inowrocławskim Hieronimem Radomickim Granowo wraz z okolicznymi wsiami należało do Radomickich. Po Radomickich majątek przejęli Działyńscy, a po tych z kolei książę Zdzisław Czartoryski. W roku 1932 Czartoryscy sprzedali majątek bogatemu kupcowi poznańskiemu Wacławowi Dróżyńskiemu. Fakt ten jednak notarialnie nie został odnotowany w księdze wieczystej. Tadeusz Kościuszko ówczesny mieszkaniec Granowa twierdził, że od 1932 r. majątek Wacława Dróżyńskiego był dzierżawiony przez S. Gutsche.

       Jednym z tragiczniejszych epizodów w historii Granowa był najazd szwedzki, w którym w płomieniach stanęły domy, folwarki oraz inne budynki. W tamtym czasie panowała straszna zaraza. Część mieszkańców zginęła, a część znalazła schronienie w okolicznych miejscowościach. Z powodu pożaru wznieconego przez Szwedów ocalał częściowo kościół, który w roku 1729 Dorota Radomicka kazała rozebrać i na jego miejscu postawić nowy. Kościół ten w latach 1868-1869 został ponownie odrestaurowany.

      Wydarzenia II wojny światowej, również odcisnęły bolesne piętno na mieszkańcach Gminy Granowo.  Dla nich II wojna światowa zaczęła się od widoku niemieckich samolotów lecących 1 września 1939r. na bombardowanie Poznania. Na skutek propagandy część granowian podjęła próbę ucieczki przed zbliżającym się frontem. 10 września w naszej miejscowości pojawiły się na motocyklach patrole niemieckie. Swoje kwatery niemieccy okupanci założyli w szkole i pomieszczeniach przydworskich. Wojskowi po kilku dniach opuścili Granowo, a na ich miejscu pojawiły się siły policyjne i administracyjne. Wprowadzono godzinę policyjną, system kartkowy zaopatrzenia w żywność, mieszkańców pozbawiono m.in. rowerów. Pod koniec 1939r. rozpoczęły się akcje wysiedlania rolników granowskich z ich gospodarstw do różnych miejscowości położonych w tzw. Generalnej Guberni. Ogólnie wysiedlono ok. 550 osób, które do rodzimych stron powróciły dopiero po zakończeniu działań wojennych. W czasie wojny nie wolno było odprawiać mszy św., a w szkole granowskiej nauka odbywała się na poziomie elementarnym z językiem niemieckim jako głównym przedmiotem. W Granowie nie odnotowano żadnych zbrojnych wystąpień przeciwko okupantowi. Wielu granowian wywieziono i zmuszano do pracy, zdarzały się też przypadki aresztowań i osadzania w więzieniach. Okupacja hitlerowska trwała przeszło 5 lat, a 23 stycznia 1945 roku o godz. 1930 do Granowa wkroczyły pierwsze radzieckie czołgi. Z ramienia władz wojskowych administrowanie terenu objął starszy lejtnant Kalinoj, przedstawicielem władz polskich został wójt Stanisław Śliwiński, a sołtysem Granowa Jan Dotka.

      W najdawniejszych czasach, władzę administracyjną sprawował sołtys, do którego obowiązków należało: zbieranie dziesięcin, odbywanie w razie potrzeby służby wojskowej i przewodniczenie sołeckiej ławie sądowej. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego istniała od roku 1935r., a władzę sprawował wójt. Od 1950 r. urząd wójta zastąpiono funkcją przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej, a w roku 1973 wprowadzono stanowisko naczelnika gminy. Od czerwca 1990 roku przywrócono trwający do dziś urząd wójta. Władze administracyjne gminy miały swoją siedzibę przy ul. Poznańskiej 44 i ul. Kolejowej 16 w Granowie. Po wybudowaniu obiektu przy ul. Sportowej 2 (lata 70-te minionego wieku) biura zostały tam przeniesione, gdzie funkcjonują do dnia obecnego.

 

Przedstawiciele władzy administracyjnej Gminy Granowo w poszczególnych latach:

 

1935-1938 Stanisław Przybecki

1938-1939 Franciszek Woś

1939-1945 Stefan Śliwiński

1945-1948 Ignacy Gawroński

1948-1950 Władysław Błachnicki

1950-1953 Józef Maćkowiak

1953-1955 Antoni Florysiak

1955-1964 Czesław Blaszka

1965-1966 Kazimierz Kortus

1966-1972 Szczepan Sobiak

1973-2003 Włodzimierz Wieczorek

2003 do dnia dzisiejszego Zbigniew Kaczmarek

 

 

 

Patrycja Czaja
Wyszukiwarka ofert pracy     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
  • Biblioteka Gminy Granowo
  • GAZ - SYSTEM S.A.
  • Klub Radości
  • OSP Granowo
  • SWIG
  • SZG Leader
  • ZGWRP
  • ZSP Granowo
Urząd Gminy w Granowie,
Sportowa 2, 62-066 Granowo, pow. grodziski, woj. wielkopolskie
tel.: 61 44 72 001, fax: 61 44 72 046, email: granowo@granowo.pl, http://www.granowo.pl

POCZTA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x