zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05 zdjecie_06 zdjecie_07

Położenie

 

Położenie Granowa

      Granowo położone jest 36 km na południowy - zachód od Poznania Przez Granowo, położone centralnie w gminie, przebiega droga krajowa nr 32 – Poznań-Stęszew-Sulechów-Zielona Góra. Ważną rolę odgrywa magistrala kolejowa Poznań-Grodzisk-Wolsztyn. Około 10 km od Gminy Granowo przebiega droga krajowa nr 5 (Bydgoszcz-Poznań-Wrocław-Kudowa Słone), a 25 km od Gminy, w Komornikach znajduje się zjazd na autostradę A2 (Świecko-Poznań –Warszawa). Budowany zjazd na autostradę A2 w Nowym Tomyślu znajduje się w odległości 25 km od Granowa.
      Gmina leży na Równinie Opalenickiej, ograniczonej od zachodu doliną rzeki Mogilnicy, a od północnego wschodu – rynną jeziora Strykowskiego (powierzchnia 305 ha, długość 8,4 km, szerokość 700 m, maksymalna głębokość 7,5 m). Rzeka Mogilnica płynie południowo – zachodnim skrajem obszaru gminy, nieznacznie zarysowaną w krajobrazie doliną, o szerokości ok. 400 m. Na terytorium gminy przyjmuje jeszcze dwa lewobrzeżne dopływy – Niemierzycką Strugę oraz Kanał Granowski, które łączą rzekę z Jeziorem Strykowskim. Wody rzeki znajdują się poza trzecią klasą czystości. Na terenie gminy Granowo znajdują się także stawy.
     
Gmina Granowo posiada typowo rolniczy charakter. W powierzchni ogólnej gminy tj. 6842 ha, aż 91,5%, czyli 6262 ha, zajmują użytki rolne, z czego 5723 ha (91.4% powierzchni użytków rolnych) stanowią grunty orne, blisko 290 ha (4,6%) przeznaczonych jest na łąki, 93 ha (1,5%) wynosi powierzchnia pastwisk, a zaledwie 25 ha (0,39%) stanowią sady. Najlepsze gleby, zawierające w warstwie próchniczej piaski gliniaste, mocne, o trwałej gruzełkowatej strukturze, posiadające właściwe stosunki powietrzno – wodne, występują głównie w południowej i południowo – wschodniej części gminy, we wsiach Kąkolewo, Granowo oraz Granówko. W kompleksie tym przeważają czarne ziemie właściwe i zdegradowane, gleby pseudobielicowe oraz brunatne właściwe.
     
Charakterystyczna dla gminy jest niewielka ilość terenów leśnych tj. 130 ha, stanowiących zaledwie 1,9% ogólnej powierzchni gminy.

                                               
 Ogólna powierzchnia gruntów (ha)
 

           Tę jedną z najmniejszych gmin w województwie poznańskim - 68,4 km2 – zamieszkuje niespełna pięć tysięcy osób, z których większość utrzymuje się z pracy w rolnictwie. Największą miejscowością w gminie jest Granowo, liczące 2501 mieszkańców. Pozostałe dwanaście wsi sołeckich zamieszkuje od stu do czterystu osób. 


                       Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Granowo

 

Infrastruktura Gminy Granowo

 • 100 procent wsi jest zwodociągowanych,
 • ok. 70% gospodarstw domowych korzysta z gazu ziemnego do celów komunalnych - aktualnie trwa budowa sieci gazociągowych do zagród pozostałych mieszkańców,
 • 85 % mieszkańców  gminy ma telefon,
 • w 2005r. została rozbudowana oczyszczalnia ścieków komunalnych umożliwiająca oczyszczanie ścieków spływających z terenu całej gminy. Inwestycja dofinansowywana z EFRR – ZPORR – dobowa przepustowość oczyszczalni wynosi 900 m3/d.


     Gmina posiada wydzielone tereny pod działalność gospodarczą: w Granowie obszar ponad 11 ha, w Kotowie około 15 ha i w Kubaczynie - 10 ha. Wszystkie te tereny są łatwe do uzbrojenia - dochodzą do nich sieci wodociągowe, energetyczne i gazowe oraz kablowe linie telefoniczne. Rozpoczęta budowa oczyszczalni ścieków komunalnych umożliwi w przyszłości podłączenie nowych terenów do kanalizacji sanitarnej. Niezbyt duża odległość od Poznania, na trasie do zachodniej granicy Państwa, jest niewątpliwym argumentem przemawiającym przyszłym inwestorom do przekonania  o atrakcyjności tych terenów do zagospodarowania. 

 

Patrycja Czaja
Wyszukiwarka ofert pracy     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
 • Biblioteka Gminy Granowo
 • GAZ - SYSTEM S.A.
 • Klub Radości
 • OSP Granowo
 • SWIG
 • SZG Leader
 • ZGWRP
 • ZSP Granowo
Urząd Gminy w Granowie,
Sportowa 2, 62-066 Granowo, pow. grodziski, woj. wielkopolskie
tel.: 61 44 72 001, fax: 61 44 72 046, email: granowo@granowo.pl, http://www.granowo.pl

POCZTA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x